Zweeler Winners!

Tour of Oman stage 5

 1. canidanes: €41,26
 2. JKemps: €28,47
 3. Kleppers: €22,37
 4. glenn485: €15,25
 5. malgaarden: €13,22
 6. Gouwe Kouwie: €11,62
green-box
Smluvní podmínky – verze 1.3

Předmluva

Tyto smluvní podmínky („podmínky" nebo "Smlouva") ustanovují a řídí smluvní vztah mezi stranami, společností Zweeler Ltd.  (společnost náležitě registrovaná dle zákonů státu Malta ke dni 11. březnu 2010 pod registračním číslem C 48982, s registrovanou adresou 209 Marina Street, Pieta' PTA 9041, Malta a na Maltě vlastní licenci k poskytování herních služeb pod licenčním číslem MGA/CL3/578/2009, vydanou dne 31. srpna 2010 maltským úřadem pro regulaci her (Malta Gaming Authority)), zde označovanou jako "Zweeler" nebo "společnost", a vámi, coby uživatelem, zde označovaným jako "uživatel" nebo "vy", nebo "hráč" nebo "předplatitel".

Tyto podmínky zahrnují následující hlavní části:

Definice

Následující pojmy by měly být interpretovány dle uvedených definic, pokud z kontextu nevyplývá jinak.

 1. "Externí sportovní události" jsou sportovní události, turnaje nebo sportovní hry, včetně průběžných akcí, na které hry nabízené společností Zweeler odkazují, na které hráči sází a dle kterých jsou určeny výsledky.

 2. "Eksternt sportsarrangement" skal bety et sportsarrangement, turnering eller sportspill, inklusiv mellomarrangement, som spillene som Zweeler tilbyr henviser til og med referanse til hvilke innsatser som blir plassert av spillerne og de avgjorte resultatene.

 3. "Hra/hry" odkazují na jakoukoli herní aktivitu prezentovanou společností Zweeler na své webové stránce pro uživatele a v souladu s regulačním úřadem.

 4. "Průběžné akce "  odkazují na hru nebo sportovní události, které jsou součástí série tvořící turnaj.

 5. "Webová stránka" označuje webovou stránku www.zweeler.com a všechny ostatní webové stránky s ní spojené a dostupné prostřednictvím odkazů nebo jiných přístupových cest a služby dostupné prostřednictvím těchto webových stránek.

 6. "Přihlašovací jméno a heslo" označuje přihlašovací jméno a heslo, které si hráč zvolí při registraci u společnosti Zweeler.

 7. "Zweeler" zahrnuje online herní systém společnosti Zweeler, webovou stránku a všechny aplikaci a také služby, nabízené hry a aktivity související s nimi, které jsou uvedeny na webu www.zweeler.com, mimo jiné včetně online sázkových her.

 8. "Regulační úřad" je maltský herní úřad (Malta Gaming Authority = MGA) Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, http://www.mga.org.mt), který je hlavním regulačním úřadem online herních aktivit.

 9. "Příbuzní" označují manžela/manželku, snoubence/snoubenku, partnera/partnerku, rodiče, děti nebo sourozence výše uvedených osob.

 10. "Systém" označuje systém řízený námi, včetně všech programů, aplikací a databází, a jakýkoli odvozený obsah, získaný nebo jinak používaný vámi prostřednictvím webové stránky, který vám umožňuje zapojit se do online sázek/her.

 11. "Uživatelský účet" nebo "Učet" nebo "Účet hráče" jednotlivcem nebo spravovaný společností Zweeler a umožňuje této osobě hrát online hry.

 12. "Nás, my" označuje společnost Zweeler.

Obecné informace
 1. Používání webové stránky společnosti Zweeler, www.zweeler.com a informací, materiálů a odkazů na ní, probíhá výhradně v souladu s podmínkami uvedenými níže (verze č. 1.1), které ustanovují celou smlouvu mezi uživatelem a společností Zweeler o používání webové stránky a systému.

 2. Zde uvedená pravidla platí od 31. srpna 2010. Tyto podmínky platí od okamžiku data registrace hráče u společnosti Zweeler a kliknutí na tlačítko „Souhlasím“. Tyto podmínky jsou oficiálním zdrojem reference v případě jakýchkoli komplikací nebo sporů v souvislosti s používáním webové stránky, našich služeb nebo systému. Všechny sázkové hry hrané na webové stránce společnosti Zweeler se musí řídit pravidly uvedenými v těchto podmínkách.

 3. Uživatel si musí tyto podmínky přečíst před použitím webové stránky. Založení účtu u společnosti Zweeler nebo jeho použití představuje potvrzení, že uživatel podmínky četl, rozumí jim a souhlasí, že je bude dodržovat.

 4. Společnost Zweeler si tímto vyhrazuje právo čas od času tyto podmínky odložit, přidat, ukončit, opravit nebo doplnit, pokud uzná za vhodné. V případě změn těchto podmínek se při přihlášení k účtu u společnosti Zweeler zobrazí místní okno, které hráče informuje o aktualizaci podmínek. Hráč bude požádán o vyjádření souhlasu s aktualizovanými podmínkami. Jakékoli takové změny budou považovány za platné v okamžiku, kdy je hráč potvrdí.

 5. Společnost Zweeler není povinna žádným způsobem ověřovat, zda všichni hráči používají webovou stránku nebo software v souladu s aktualizovanými pravidly těchto podmínek. Verze uvedená na webové stránce společnosti Zweeler je platná verze a uživatelé by ji měli používat jako referenci. Je povinností hráče informovat se o podmínkách, pravidlech hry a zásadách důvěrnosti této smlouvy a také se seznámit se změnami, které se týkají nebo budou týkat hráče. Společnost Zweeler doporučuje, abyste kontrolovali podmínky, pravidla hry a zásady důvěrnosti této smlouvy pravidelně nebo vždy, když uvidíte na webové stránce oznámení na webové stránce. Pokud budete pokračovat v používání webové stránky nebo systému poskytovaného společností Zweeler nebo jejích dalších webových stránek, souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky, pravidla hry a zásady důvěrnosti této smlouvy a také poslední změny. Pokud odmítnete tyto změny dodržovat, měli byste okamžitě přestat používat webovou stránku nebo systém poskytovaný společností Zweeler.

 6. Pokud existují rozpory mezi verzí podmínek v anglické verzi a verzí v jiném jazyce, má přednost anglická verze.

Pravidla a postupy, kterými se hry řídí

Účty

Registrace a totožnost hráče

 1. Společnost Zweeler nesmí dovolit stát se hráčem v autorizované hře pořádané společností Zweeler osobě, pokud tato osoba není registrována jako hráč a nemá založený uživatelský účet u společnosti Zweeler.

 2. Zákazník musí vyplnit formulář přihlášky poskytovaný společností Zweeler, který musí zahrnovat přinejmenším následující údaje:

 1. že je zákazník zákazníkem dle článku 29;

 2. totožnost zákazníka;

 3. místo pobytu zákazníka;

 4. platnou e-mailovou adresu hráče.

 1. Povinností hráče je neprodleně poskytnout společnosti Zweeler aktuální informace o jakýchkoli údajích/dokumentech týkajících se hráče.

 2. Povinností hráče je zajistit, že jeho údaje u společnosti Zweeler budou vždy aktuální, a to především adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Povinností hráče je neprodleně informovat společnost Zweeler o jakýchkoli změnách osobních údajů hráče.

 3. Společnost ZWEELER se hráčům zaručuje, že jejich osobní údaje budou zpracovány čestně, v mezích zákona a v souladu s doporučenými postupy a shromažďovány pouze za konkrétními účely, které jsou známé a se kterými hráč souhlasí, když se rozhodne používat webové stránky a systém společnosti ZWEELER. www.zweeler.com/main/privacy

 4. Potvrzujete, že všechny informace uvedené ve formuláři přihlášky odeslaném společnosti Zweeler jsou pravdivé, přesné a úplné a že odpovídají jménům uvedeným na platebních kartách používaných ke vkladům nebo platbám zisků. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo nezaregistrovat nebo zrušit registraci a uživatelský účet v případě zjištění, že informace poskytnuté společnosti Zweeler jsou chybné, nepřesné, falešné nebo neúplné.

 5. Pokud společnost Zweeler zjistí, že osoba poskytla falešné údaje, společnost Zweeler takovou osobu nezaregistruje. Pokud už tato osoba byla zaregistrována, společnost Zweeler okamžitě zruší registraci této osoby coby hráče u společnosti Zweeler.

 6. Hráči nesmí používat služby přímo ani nepřímo související s praním špinavých peněz. Jakmile si hráč založí uživatelský účet u společnosti Zweeler, souhlasí s dodržováním všech pravidel a nařízení souvisejících s bojem proti praní špinavých peněz, která platí na Maltě a v EU. Stručně řečeno hráč se zavazuje, že nebude používat finanční prostředky, které jsou jakýmkoli způsobem ziskem z trestné činnosti. Pokud hráč nedodržuje tato pravidla a nařízení, společnost Zweeler může účet hráče v průběhu vyšetřování zablokovat.

 7. Společnost Zweeler má právo přijmout jakákoli opatření a postupy k ověření totožnosti hráče. Pokud takový důkaz nebude získán nebo pokud společnost Zweeler ví nebo má podezření, že transakce může souviset s praním špinavých peněz nebo financování terorismu, nebude společnost Zweeler s takovou transakcí pokračovat a má právo uzavřít účet hráče a poskytnout informace o takové transakci finančnímu úřadu Financial Intelligence Analysis Unit na Maltě. Zásady proti praní špinavých peněz (Klikněte na tento odkaz.)

Způsobilost

 1. Zpracování a založení uživatelského účtu je povoleno pouze pro dospělé osoby starší 18 let, v případě obyvatel Estonska starší 21 let, nebo minimálního věku dle příslušných státních legislativ, a je zakázáno obyvatelům Malty nebo USA a obyvatelům jakékoli jiné země, ve kterých zákon uvedené účty zakazuje. Povinností hráče je vědět, zda je zpracování a založení uživatelského účtu v jejich jurisdikci povoleno. Jakékoli finanční prostředky vložené nebo jakékoli peníze vyhrané takovými osobami by měly propadnout regulačnímu úřadu.

Zákony, kterými se hráči musí řídit

 1. Předplatitelé jsou si vědomi a souhlasí s tím, že společnost Zweeler jim nesmí poskytovat žádné právnické rady ani záruky a že je výhradně jejich povinností zajistit, že budou vždy dodržovat zákony, kterými se mají řídit, a že mají zákonné právo hry hrát. Každá účast na hrách je jejich vlastní volbou, z jejich rozhodnutí a na jejich vlastní riziko. Hraním her potvrzují, že nepovažují hry ani služby poskytované na webové stránce za urážlivé, nevhodné, nečestné nebo jakkoli nepatřičné.

Založení uživatelského účtu

 1. Aby bylo možné hrát na webové stránce společnosti Zweeler, je nutné založit uživatelský účet. Při založení účtu budou držiteli účtu přidělena čísla kódů nebo hesla, která jsou nezbytná k přístupu k účtu. Předplatitel je povinen zajistit, že kódy nebo hesla budou uchována v tajnosti.

 2. Založením účtu u společnosti Zweeler předplatitel nepřímo poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými zákony státu Malta. Zpracování osobních údajů je výhradně spravováno za účelem správy účtu pro používání služeb nabízených společností Zweeler.www.zweeler.com/privacy

Uživatelská jména

 1. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit z jakéhokoli důvodu považovaného společností Zweeler za nutný jakákoli nebo všechna zobrazovaná jména hráčů nebo uživatelská jména, a to před, během nebo po vydání či ověření těchto uživatelských jmen. Pokud je účet hráče jinak v souladu s těmito podmínkami, společnost Zweeler poskytne hráči příležitost vytvořit si nové zobrazované nebo uživatelské jméno.

Bezpečnost hesla

 1. Hráčům doporučujeme zvolit si silné a nepředvídatelné heslo pro zvýšení zabezpečení.

 2. Povinností hráče je uchovávat své uživatelské jméno a bezpečnostní údaje v tajnosti. Jakékoli týmy vytvořené online pod uživatelským jménem a bezpečnostními údaji hráče budou považovány za platné, bez ohledu na to, kdo se her účastní. Pokud existuje podezření, že utajení těchto údajů bylo narušeno, měl by hráč neprodleně informovat společnost Zweeler, aby mu mohly být poskytnuty nové údaje, a jakékoli transakce pod předchozími údaji budou považovány za neplatné.

 3. Společnost Zweeler nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli přístup k uživatelskému účtu třetí osobou a neponese odpovědnost za žádné ztráty kvůli nedovolenému použití hesla hráče třetí osobou, neoprávněnému přístupu nebo jakékoli transakci, ve které bylo jméno a heslo hráče řádně zaregistrováno.

 4. Společnost Zweeler nenese žádnou odpovědnost, pokud hráč zapomene, založí nebo ztratí své heslo, s výjimkou případů, kdy se jedná o chybu na straně společnosti Zweeler. Společnost Zweeler neponese nikdy v průběhu svého vztahu s hráčem odpovědnost za uložené hesel a přihlašovacích údajů uživatele.

Zákaz pro zaměstnance

 1. Žádní zaměstnanci, výkonní činitelé, manažeři, ředitelé, poradci ani agenti v pobočkách nebo přidružených společnostech společnosti Zweeler nebo jakýchkoli jejích poskytovatelů nebo prodejců, se nesmí účastnit žádných her nabízených společností Zweeler během trvání jejich pracovního poměru nebo vztahu se společností. Zaměstnanci společnosti Zweeler nebo kdokoli, kdo má přístup k interním informacím (například úplná historie karet, herní historie, historie finančních transakcí a podobně), nesmí používat služby na webové stránce. Toto opatření má bránit jakémukoli potenciálnímu zneužití interních informací. Proto si nesmí činitelé, ředitelé, zaměstnanci, poradci ani žádné jiné osoby řídící podnik nebo angažované ve společnosti Zweeler založit účet u společnosti Zweeler během doby trvání jejich vztahu se společností. Doklad o takových pokusech povede ke krokům učiněným společností Zweeler a následkům v souvislosti s existující smlouvou mezi zaměstnancem nebo jiným činitelem a společností Zweeler.

 2. Žádní příbuzní zaměstnanců, činitelů, manažerů, ředitelů, poradců nebo agentů společnosti Zweeler v našich pobočkách nebo přidružených společnostech nebo příbuzní našich poskytovatelů nebo činitelů nesmí hrát na webových stránkách ani nejsou oprávněni přímo ani nepřímo používat systém. Nicméně toto pravidlo se netýká případů, kdy je příbuzným výslovně dovoleno hrát na webové stránce prostřednictvím písemného povolení společnosti Zweeler.

 3. Pokud budou tato ustanovení porušena, společnost Zweeler si vyhrazuje právo okamžitě daný účet uzavřít a zrušit platby jakýchkoli zisků. To platí, aniž by byla dotčena práva společnosti Zweeler vůči osobě, která je porušila, v souvislosti s pracovním poměrem nebo jakoukoli jinou smlouvou mezi stranami.

Platební neschopnost hráče

 1. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo ověřit si platební schopnost kteréhokoli držitele účtu prostřednictvím informací poskytnutých během registrace a třetích stran. V případě, že bude zjištěna platební neschopnost takového držitele účtu, má společnost Zweeler právo ukončit/zablokovat účet a zabránit hráči v založení dalšího účtu na stejné webové stránce společnosti Zweeler nebo na stránkách kterékoli její přidružené společnosti.  

Více účtů

 1. Každý hráč si smí založit pouze jeden účet na své vlastní jméno. Použití více než jednoho účtu jedním hráčem je označování za „používání více účtů“ a jako také je přísně zakázáno. Společnost Zweeler má právo kdykoli uzavřít uživatelský účet a zrušit všechny transakce související s kterýmkoli hráčem, který si na své nebo různá jména zaregistroval více než jeden účet. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo zablokovat pravidelnou hru nebo turnaj a rozdávání cen, pokud zjistí používání více účtů. Toto chování bude dle těchto podmínek oficiálně považováno za protizákonnou dohodu.

Zneužití účtů

 1. Vložené finanční prostředky musí být použity k sázení na hry a jakákoli podezřelá aktivita na uživatelském účtu může vést společnost Zweeler k nahlášení držitele účtu příslušným úřadům, zmrazení jeho finančních prostředků a uzavření jeho účtu.

 2. V případě nesprávného používání nebo zneužití webové stránky nebo systému si společnost Zweeler vyhrazuje právo uzavřít nebo zablokovat účty daného hráče, dokud nebude celá záležitost mezi společností Zweeler a hráčem.

Uzavření účtů

 1. Každý držitel účtu je oprávněn kdykoli uzavřít svůj účet a ukončit tuto smlouvu, a to odesláním e-mailu společnosti Zweeler na adresu info@zweeler.comna který společnost Zweeler odpoví v přiměřené době, přičemž držitel účtu ponese odpovědnost za aktivitu na jeho účtu, dokud společnost Zweeler uzavření účtu nepotvrdí. Společnost Zweeler je oprávněna tuto smlouvu okamžitě ukončit avízem (nebo pokusem o avízo) držiteli účtu na e-mailovou adresu hráče, která byla poskytnuta společnosti Zweeler. Pokud společnost Zweeler uzavřela účet hráče v důsledku nevydařené bezpečnostní kontroly, všechny zůstatky na uživatelském účtu budou nevratné a budou považovány za propadnuté.

 2. V případě zrušení uživatelského účtu hráče nebude hráči dovoleno vybrat z účtu žádné zůstatky překračující poplatky za vyzvednutí.

 3. Společnost Zweeler usiluje o to, aby platby proběhly do 48 hodin od zadání požadavku uživatele, ale nenese žádnou odpovědnost za konkrétní dobu provedení platby.

 4. Poplatky stanovené pro neobvyklé výběry, jako jsou výběry pomocí služby PayPal nebo Skrill, budou připsány přímo na uživatelský účet. Tyto poplatky mohou záviset na různých faktorech, jako je například měna použitá na účtu nebo místu pobytu uživatele.

Neaktivní účty

 1. Pokud se držitel „nepřihlásí“ ke svému hráčskému účtu pomocí jména a bezpečnostních údajů po dobu 24 kalendářních měsíců, bude jeho hráčský účet považován za „neaktivní“. Společnost Zweeler má právo účtovat správní poplatek ve výši 5 EUR na konci každého kalendářního měsíce, ve kterém je účet hráče neaktivní. Stejná částka může být sražena ze zůstatku jeho hráčského účtu.

  Po uplynutí 30 kalendářních měsíců bude neaktivní účet uzavřen. Zůstatek na účtu bude vrácen hráči nebo, pokud hráče nelze uspokojivě dohledat, regulačnímu úřadu. V takovém případě se nepřipouští žádné nároky proti společnosti Zweeler po vrácení zůstatku na uživatelském účtu regulačnímu úřadu.

  Správní poplatek již nebude účtován, pokud bude účet hráče znovu aktivován před srážkou měsíčního poplatku.

  Jakmile bude účet hráče považován za neaktivní, všechny bonusové zůstatky dostupné na tomto účtu hráče budou ztraceny a stejná částka může být okamžitě sražena ze zůstatku hráčského účtu. Bonusové zůstatky již nebudou k dispozici, pokud bude účet hráče znovu aktivován.

Úrok

 1. Na uživatelském účtu Zweeler nerostou úroky.

 2. Bez ohledu na výše uvedené společnost Zweeler prohlašuje a potvrzuje, že pokud je nutné zaplatit na účet jakýkoli úrok, bude připsán pouze na tento účet.

Měna

 1. Všechny platby na uživatelský účet a z něj je nutné zaplatit v měnách dostupných na webové stránce a všechny platby na účet musí být provedeny ze zdroje plateb, u kterého je hráč uveden jako držitel účtu.

Seznam účtů

 1. Společnost Zweeler musí vždy uchovávat zabezpečený seznam všech registrovaných hráčů a musí zajistit zabezpečení všech uživatelských účtů.www.zweeler.com/main/security a www.zweeler.com/main/privacy

Marketing a propagace

 1. V případě, že hráč vyhraje částku rovnou 5 000 EUR nebo vyšší prostřednictvím použití webové stránky nebo systému, hráč souhlasí s tím, že společnosti poskytne výhradní trvalé a neodvolatelné právo a oprávnění k použití jména hráče, fotografie a portrétu ve všech médiích v rámci marketingu a propagace společnosti a na její webové stránce na globální úrovni a že bude plně spolupracovat se zástupci společnosti, včetně pracovníků podpory.

Stížnosti

 1. Hráči mohou své stížnosti předložit e-mailem na adresu info@zweeler.com. Společnost Zweeler udělá maximum pro to, aby byla ohlášená stížnost vyřešena co nejdříve.

 2. Pokud nebude hráč spokojen s vyřešením své stížnosti společností Zweeler, je možné další stížnost podat na adresu herního úřadu Malta Gaming Authority (Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta, tel. +356 25469000) (www.mga.org.mt) nebo e-mailem na adresusupport.mga@mga.org.mt.

 3. Společnost Zweeler není nijak odpovědná za vyšetřování nebo podání stížnosti uživatelem vůči jinému uživateli, a to z žádného důvodu, mimo jiné včetně podmínek této smlouvy.

 4. Společnost Zweeler se může na základě vlastního uvážení rozhodnout vystoupit proti jakékoli osobě podezřelé z nezákonného jednání nebo z pokusu o porušení podmínek této smlouvy.

 

Finanční záležitosti a platby

Bonusy

 1. Bonusové kredity lze na uživatelský účet vložit v rámci marketingové kampaně. Tyto kredity nelze vybrat ani vyplatit, ale musí být použity k zadání sázek nebo hraní her.

Platby hráči

 1. Společnost Zweeler nesmí přijmout hotovost od hráče a finanční prostředky mohou být od hráčů přijaty pouze následujícími metodami:

 1. platební karty;

 2. debetní karty;

 3. elektronické převody;

 4. bankovní převody.

 1. Peníze vložené na uživatelský účet budou k dispozici pro použití na účtu uživatele do dvaceti čtyř (24) hodin od přijetí peněz (nebo dříve, je-li to možné). Lhůta dvacet čtyři (24) hodin konkrétně vylučuje dobu, kterou banka nebo poskytovatel plateb zajištěný společností Zweeler potřebuje ke zpracování platby.

 2. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo stanovit maximální peněžní částku, kterou lze v jedné transakci vložit na účet Zweeler. Společnost Zweeler může takový maximální limit na základě vlastního rozhodnutí změnit.

 3. Hráč potvrzuje, že finanční prostředky použité uživatelem k hraní her prostřednictvím webové stránky nebo systému nepochází z nelegálních zdrojů. Hraním se společností Zweeler hráč prohlašuje, že žádným způsobem nebude používat webovou stránku ani systém s cílem převodu takových finančních prostředků z nezákonných zdrojů. Hráč nebude používat webovou stránku ani systém k žádné nezákonné nebo podvodné činnosti ani k žádné nezákonné nebo podvodné transakci (včetně praní špinavých peněz), v souladu se zákony všech jurisdikcí, které mají nad hráčem pravomoc. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo kdykoli přerušit nebo zablokovat účet klienta, dokud záležitost nebude vyřešena, pokud má společnost Zweeler i tu nejmenší pochybnost ohledně legálního zdroje finančních prostředků použitých uživatelem k sázení či hraní her na webové stránce.

Výhry

 1. Výhry budou společností Zweeler poslány pouze na jméno a adresu držitele účtu tak, jak jsou tyto údaje uvedeny v záznamech společnosti Zweeler. Výhry budou připsány na uživatelský účet po potvrzení konečného výsledku.

Žádosti o výběr

 1. Hráč může kdykoli požádat o výplatu z existujícího zůstatku svého uživatelského účtu, a to jako celek nebo pouze jeho část, pokud byly všechny platby potvrzeny a všechny částky vloženy. Jakékoli výdaje související s žádostmi o výběr budou účtovány příjemci.

 2. Žádosti o výběr by měly být zpracovány okamžitě. Společnost Zweeler má čtyřicet osm (48) hodin na zpracování výplat, ale nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost za konkrétní termín. Pokud předplatitel zvýšil zůstatek na svém uživatelském účtu odesláním faxové kopie potvrzení o převodu v souvislosti s poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, datum uvedené na potvrzení musí být stejné jako datum platby na bankovní účet Zweeler. V opačném případě nebude možné žádné výhry vybrat.

 3. Výběry z uživatelského účtu lze napsat pouze na osobu registrovanou v účtu a dle podmínek uvedených na webové stránce společnosti Zweeler. Výplaty lze provést pouze stejnou cestou, jakou byly finanční prostředky přijaty, s výjimkou případů, kdy hráčem použitá platební řešení neumožňují přesměrování plateb stejnou cestou (tj. MasterCard).

 4. Na žádosti o výplatu týkající se částek vložených na účet Zweeler a které nebyly alespoň jednou použity k sázce nebo hraní her se vztahuje administrativní poplatek ve výši 5 %, minimálně však deset euro (10 EUR).

 5. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo pozastavit žádost o výběr hotovosti, u které se čeká na ověření totožnosti, věku a pobytu hráče.

 6. V každém případě společnost Zweeler neprovede platbu vyšší než dva tisíce tři sta euro (2 300 EUR) z uživatelského účtu hráči, dokud nebude ověřena totožnost, věk a místo pobytu hráče.

Chyby

 1. Pokud omylem dojde k připsání finančních prostředků na účet hráče, je povinností klienta neprodleně informovat o chybě společnost Zweeler. Všechny výhry po chybě a před informováním společnosti Zweeler, pokud s chybou souvisejí, budou považovány za neplatné a budou vráceny společnosti Zweeler.

Změny zůstatku účtu třetími stranami

 1. Společnost Zweeler neponese odpovědnost za změny zůstatku hráče kvůli tomu, že někdo jiný hraje pod přezdívkou, uživatelským jménem nebo heslem hráče.

Platební/debetní karta

 1. Hráči mohou používat své vlastní platební nebo debetní karty pouze na svém vlastním účtu. Všechny vklady provedené pomocí platební/debetní karty jiné osoby budou vráceny a všechny hry hrané s finančními prostředky z takových karet budou považovány za neplatné.

Finanční údaje/dokumenty

 1. Společnost Zweeler tímto zajišťuje bezpečnost všech finančních údajů o hráči a finančních dokumentů, které přímo nebo nepřímo souvisí s transakcemi probíhajícími mezi hráči a společností Zweeler nebo mezi společností Zweeler a příslušnými finančními úřady.

Potvrzení platby

 1. Hráč souhlasí s tím, že společnost Zweeler si vyhrazuje právo kdykoli požadovat doklad o platbách pro všechny alternativní platby (např. Skrill). Společnost Zweeler si vyhrazuje právo kdykoli si vyžádat čísla bankovních účtů hráče.

Finanční ochrana hráčů

 1. Hráč může prostřednictvím písemného nebo elektronického oznámení společnosti Zweeler:

 1. nastavit limit částky, kterou hráč může v určitém období vsadit;

 2. vyloučit hráče z hraní na určitou nebo neurčitou dobu.

 1. Hráč, který si nastavil limit nebo si dobrovolně zablokoval účet, své rozhodnutí může změnit písemným nebo elektronickým oznámením zaslaným společnosti Zweeler.

 2. Oznámení o zvýšení či zrušení limitu nebo zrušení zablokování účtu bude platit až sedmý (7.) den poté, co společnost Zweeler takové oznámení obdrží.

 3. Oznámení o snížení limitu nebo prodloužení zablokování účtu bude platit okamžitě, jakmile je společnost Zweeler obdrží.

 4. Společnost Zweeler nesmí přijmout sázku od hráče, pokud si hráč sám nastavil limit nebo dobrovolně zablokoval účet dle těchto podmínek.

Pravidla hry

 

Pravidla systému – Umělá inteligence

 1. Používání umělé inteligence, mimo jiné včetně „robotů“, je ve spojení se systémem a hrami přísně zakázáno. Společnost Zweeler se zavazuje zjišťovat a bránit softwarovým programům, které jsou určeny k podpoře umělé inteligence („software AI“), v hraní na webové stránce, mimo jiné včetně podvodného softwaru pro profilování protivníků nebo jiných nástrojů, které vám dle našeho názoru poskytují nečestnou výhodu. Všechny akce provedené uživatelem v souvislosti s hrami musí být vykonány osobně hráčem prostřednictvím uživatelského rozhraní dostupného při používání systému. Držitel účtu potvrzuje, že společnost učiní opatření ke zjišťování a zabránění v používání takových programů a softwaru AI pomocí metod (mimo jiné včetně čtení seznamu aktuálně spuštěných programů na počítači hráče), a držitel účtu souhlasí, že software AI ani žádné takové programy nebude používat.

Soutěže a propagace

 1. Části webové stránky mohou občas obsahovat soutěže, propagační akce, turnaje nebo podobné a související aktivity poskytované společností Zweeler nebo třetími stranami. Jakékoli konkrétní další podmínky účasti na takových soutěžích, propagačních akcích, turnajích nebo podobných a souvisejících aktivitách budou čas od času uvedeny na příslušných částech webové stránky („podmínky účasti“). Zapojením nebo účastí na příslušných soutěžích, propagačních akcích, turnajích nebo podobných a souvisejících aktivitách hráč souhlasí, že bude tyto podmínky účasti dodržovat stejně jako tyto podmínky. V případě jakéhokoli konfliktu nebo nesouladu mají přednost podmínky účasti. Společnost Zweeler si konkrétně vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit, upravit nebo přidat soutěže, propagační akce, turnaje nebo podobné a související aktivity na webové stránce bez jakékoli odpovědnosti vůči hráči.

Zneužívání propagace

 1. Hráč se zavazuje, že nebude zneužívat možnost založení účtu za účelem těžit z bonusových kreditů a dalších propagačních nabídek, které může společnost Zweeler nabízet (využití 100 %, 20 % původních vkladů nebo použití certifikátů a propagačních kódů). Společnost Zweeler si vyhrazuje právo v případě zjištění zneužití hráčem v souvislosti s bonusovými kredity nebo propagačními nabídkami společnosti Zweeler, z jejího vlastního rozhodnutí, zrušit nebo zablokovat uživatelský účet vytvořený za tímto účelem a také jejich transakce.

Zrušení hry

 1. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo zrušit jakékoli jí zajišťované hry na webové stránce, a to před nebo po začátku externí sportovní události. Na druhou stranu je třeba pamatovat na to, že externí sportovní události mohou jejich organizátoři zrušit nezávisle na společnosti Zweeler (např. kvůli jakýmkoli předvídaným nebo nepředvídaným okolnostem, například dopingu, diskvalifikaci, korupci nebo špatnému počasí).

 2. V takových případech, kdy:

 1. externí sportovní událost, na kterou odkazuje hra poskytovaná společností Zweeler, je zrušena před zahájením externí sportovní události; nebo

 2. hra poskytovaná společností Zweeler na webové stránce je zrušena společností Zweeler před zahájením externí sportovní události, na kterou odkazuje;

Pak v případě, že je zrušena externí sportovní událost, konkrétně turnaj, kupní a vstupní poplatek nebo sázka bude vrácena na účet hráče. Pokud je zrušena externí sportovní událost, konkrétně jednorázová akce:

 1. pokud hráč sází jednotlivě na zrušenou jednorázovou externí sportovní událost, pak kupní a vstupní poplatek nebo sázka bude vrácena na účet hráče;

 2. pokud je jednorázová zrušená externí sportovní událost součástí turnaje, na který hráč vsadil jako na celek nebo na části turnaje (a nikoli jednotlivě na zrušenou externí sportovní událost), pak nebude hráči nic vráceno a konečné výsledky po ukončení turnaje budou vypočítány tak, jako by zrušená externí sportovní událost nikdy nebyla součástí turnaje.

 1. V takových případech, kdy:

 1. externí sportovní událost, na kterou odkazuje hra poskytovaná společností Zweeler, je zrušena po zahájení externí sportovní události, ale před rozhodnutím výsledku; nebo

 2. hra poskytovaná společností Zweeler na webové stránce je zrušena společností Zweeler po zahájení externí sportovní události, na kterou odkazuje, ale před rozhodnutím výsledku;

pak společnost Zweeler nebude žádným způsobem odpovědná za taková zrušení a v případě, kdy je zrušena externí sportovní událost, konkrétně turnaj, hráči obdrží výhry, pokud na ně mají nárok, získané do okamžiku zrušení turnaje. Pokud je zrušena externí sportovní událost, konkrétně jednorázová akce:

 

 1. pokud hráč sází jednotlivě na zrušenou jednorázovou externí sportovní událost, pak kupní a vstupní poplatek nebo sázka bude vrácena na účet hráče;

 2. pokud je jednorázová zrušená externí sportovní událost součástí turnaje, na který hráč vsadil jako na celek nebo na části turnaje (a nikoli jednotlivě na zrušenou externí sportovní událost), pak nebude hráči nic vráceno a konečné výsledky po ukončení turnaje budou vypočítány tak, jako by zrušená externí sportovní událost nikdy nebyla součástí turnaje.

Výsledky her

 1. Jakmile hry skončí, jejich výsledky nelze změnit ani zrušit. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo přijmout, nepřijmout nebo částečně přijmout výsledky her.

Výhry

 1. Výpis ze hry, která byla odehrána, není považována za potvrzení výhry. Hra je považována za vyhranou, pokud je uvedena v seznamu her hráče nebo na webové stránce a na účtu hráče).

Konflikt výsledků

 1. V případě konfliktu mezi výsledky uvedenými v systému a výsledky uvedenými na našem serveru platí výsledky uvedené na našem serveru. Držitel účtu chápe a souhlasí s tím, že společnost Zweeler a záznamy společnosti jsou konečným činitelem v určení podmínek účasti ve hrách, aktivitách z nich plynoucích a okolností, během kterých probíhaly. Chápete a souhlasíte s tím, že vyřešení jakéhokoli konfliktu mezi uživatelem a společností Zweeler bude probíhat na základě záznamů uchovávaných společností Zweeler.

Spory

 1. Společnost Zweeler nebude považovat žádné nároky nebo spory týkající se her za platné, dokud nebudou uvedené hry přímo registrovány v souborech nebo záznamech databáze společnosti Zweeler.

Stížnosti

 1. Námitky nebo stížnosti týkající se provozování her musí být předloženy před zahájením externí sportovní události, na kterou se sází a která je předmětem uvedeným námitek a stížností.

 2. Hráč tímto potvrzuje a souhlasí s tím, že jakékoli spory nebo stížnosti předložené hráčem více než sedm (7) dní od data finalizace transakce, která je předmětem dané stížnosti, nebudou brány v potaz a nemají žádnou hodnotu.

Podvodná aktivita

 1. Společnost má zásadu nulové tolerance nevhodného hraní a podvodných aktivit. Pokud je na základě výhradního rozhodnutí společnosti držitel účtu shledán vinným z podvodu nebo pokusu o podvedení společnosti, včetně použití odcizené platební karty nebo jakékoli jiné podvodné činnosti (včetně zpětného účtování nebo jiného vrácení platby) či zakázané transakce (včetně praní špinavých peněz), společnost si vyhrazuje právo zablokovat nebo uzavřít účet hráče a sdílet tyto informace (spolu s totožností hráče) s dalšími webovými stránkami online her, bankami, společnostmi vydávajícími platební karty a příslušnými agenturami.

   

Systém

Licence pro koncového uživatele

 1. Hraním na webové stránce společnosti Zweeler je vám udělena osobní, nevýhradní a nepřenosná licence na používání systému za účelem hraní her v souladu s těmito podmínkami.

 2. Společnost Zweeler uděluje hráčům pouze osobní právo používat systém a webovou stránku a toto právo je poskytnuto hráčům osobně za účelem zadání sázek a hraní her na webové stránce. Toto právo je udělováno hráčům s osobním, nikoli komerčním účelem. Jakékoli stížnosti související s aktivitou třetí strany na vašem účtu nebudou společností Zweeler přijaty, protože je zakázáno umožnit třetí straně sázet a hrát hry prostřednictvím účtu hráče. Povinností hráče je neprodleně informovat společnost Zweeler, pokud má hráč podezření, že jeho účet používá třetí osoba, aby společnost Zweeler mohla tento účet zkontrolovat a ověřit.

 3. Hraním na této webové stránce hráč potvrzuje, že zadání sázek a hraní her prostřednictvím webové stránky nebo systému přináší riziko, že hráč přijde o peníze. Předvídat ztráty na účtu hráče je výhradní povinností hráče.

 4. Hráč nesmí jednat ani se chovat způsobem, který by mohl poškodit dobrou pověst společnosti Zweeler, a hráč potvrzuje, že používá služby a systém z vlastního rozhodnutí a na vlastní riziko.

 5. Hráč prohlašuje, že žádným způsobem neporuší ani se nepokusí porušit nebo špatně si vyložit bezpečnostní opatření společnosti Zweeler. Pokud má společnost Zweeler i ty nejmenší pochybnosti ohledně tohoto ustanovení, společnost Zweeler si vyhrazuje právo okamžitě pozastavit nebo zablokovat účet hráče. Daná částka nebude připsána na účet hráče. Hráči bude odepřen přístup ke všem dalším webovým stránkám a systémům poskytovaným stejnou firmou. 

   

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Používání webových stránek

 1. Společnost Zweeler nebude v žádném případě, za žádných okolností odpovědná za žádné škody nebo ztráty, které vznikly nebo údajně vznikly nebo byly způsobeny webovou stránkou či jejím obsahem, mimo jiné včetně zpoždění nebo přerušení činnosti nebo přenosu, selhání komunikačního vedení, použití nebo zneužití webové stránky či jejího obsahu jinou osobou nebo jakýchkoli chyb či opomenutí v obsahu.

 2. Společnost Zweeler nenese odpovědnost za změny zůstatku na účtu hráče v důsledku toho, že jiná osoba hrála nebo provedla meziúčetní přenos pomocí přezdívky, uživatelského jména nebo hesla hráče.

 3. Společnost Zweeler učiní vše, co je v jejích silách, aby byla zachována přesnost informací na webové stránce, ale nepřijímá odpovědnost za žádnou újmu, ztráty nebo škody, ke kterým může dojít v důsledku použití informací.

 4. Společnost nepotvrzuje ani nepřijímá odpovědnost mimo jiné za následující záležitosti:

(i) chyby, tiskové chyby, mylný výklad, přeslechnutí, nesprávné pochopení, nesprávné překlady, pravopisné chyby, chyby v textu, chyby transakcí, technické rizika, chyby při registraci, zřejmé chyby, vyšší moc a jakékoli další podobné chyby a vady;

(ii) porušení pravidel společnosti Zweeler;

(iii) trestné činy;

(iv) rady v jakékoli podobě poskytované společností Zweeler;

(v) finanční rizika a ztráty, mimo jiné včetně odchylek ve směnném kurzu;

(vi)zákonné akce a další opatření.

 1. Proto je tímto uvedeno, že společnost Zweeler neposkytuje žádná vyjádření, sliby ani záruky (přímé nebo nepřímé, mimo jiné včetně záruky přesnosti, vhodnosti pro daný účel nebo nezasahování), že obsah webové stránky nebo systému je přesný nebo vhodný pro daný účel, kromě toho, že tyto záruky nelze výslovně vyloučit dle rozhodného práva těchto podmínek.

 2. Použití této webové stránky probíhá zcela na vlastní riziko držitele účtu. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“.

Služby

 1. Společnost Zweeler nabízí své služby a systém „tak, jak je“, bez jakýchkoli záruk, ujištění, závazků nebo jakýchkoli prohlášení, přímých nebo nepřímých, právních nebo jiných. Společnost Zweeler tímto vylučuje všechny pojmy, podmínky a záruky, přímé nebo nepřímé, mimo jiné včetně nepřímých záruk, komerčních podmínek nebo záležitostí uspokojivé kvality, schopnosti a přizpůsobitelnosti konkrétnímu účelu, úplnosti nebo přesnosti služby a systému v souvislosti s nedodržením příslušných rozhodných pravidel a zákonů.

 2. Společnost Zweeler nezaručuje, že webové stránky nebo systém jsou autorizovány a že jejich provozování hráče plně uspokojí, že jsou zcela bezpečné a bez vad, že jsou pravidelně aktualizovány, že jakékoli vady systému jsou pravidelně opravovány, že nedojde k jejich narušení, že webová stránka ani systém nevykazuje napadení viry a chyby, že jsou neustále v provozu, že jsou přiměřené, že materiály jsou spolehlivé nebo že všechny ostatní informace získané prostřednictvím služby a všechny výsledky jsou přiměřené a spolehlivé.

 3. V případě rozporů v systémech nebo způsobech komunikace kvůli virům nebo chybám týkajícím se regulace účtu nebo všemi ostatními parametry, které tvoří systém, neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za žádné škody, náklady, výdaje, ztráty nebo nároky vznesené na základě uvedených rozporů a vyhrazujeme si právo v případě takových typů chyb ukončit všechny dotčené hry v systému a na webové stránce a přijmout jakákoli další opatření nutná k opravě těchto chyb, pokud nejsme povinni poskytovat tísňovou síť, systém nebo podobné tísňové služby.

 4. Společnost Zweeler neponese odpovědnost za žádné jednání ani opomenutí poskytovatele internetových služeb nebo jiných třetích stran, se kterými můžete být ve smluvním vztahu za účelem přístupu ke službám a systému společnosti Zweeler. V případě sporu mezi poskytovatelem internetových služeb a vámi nebude společnost Zweeler vystupovat jako strana žaloby a taková žaloba žádným způsobem neovlivní závazek uživatele dle této smlouvy.

Riziko hráče

 1. Hráč potvrzuje, že si zvolil a použil webovou stránku a systém dobrovolně, z vlastního rozhodnutí a na vlastní riziko.

Ztráta nebo škody

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, přímé ani nepřímé, které můžete vy nebo třetí strana utrpět v důsledku použití webové stránky nebo systému, mimo jiné včetně škod způsobených ztrátou zakázky, ztrátou výhod, ztrátou očekávaného zisku, přerušení podnikání, ztrátou obchodních informací nebo jakýchkoli dalších finančních či následných ztrát.

 2. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které můžete vy nebo třetí strana utrpět v důsledku vašeho použití webové stránky, jejího obsahu nebo jakéhokoli odkazu navrhovaného společností Zweeler.

 3. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které můžete vy nebo třetí strana utrpět v důsledku jakýchkoli změn, pozastavení nebo přerušení služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky nebo systému.

 4. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, v důsledku nesprávného fungování webové stránky nebo systému, jakéhokoli zpoždění, přerušení, přenosu, ztráty nebo poškození dat, nesprávného fungování komunikačních prostředků, trestného použití webové stránky nebo jejího obsahu kteroukoli osobou, vady nebo opomenutí nebo jakéhokoli jiného faktoru mimo naši kontrolu. Pokud závada vede k zisku přidanému nebo připsanému na váš účet, společnost Zweeler si vyhrazuje právo nárokovat si všechny zisky, které jste mohli obdržet v důsledku jedné z těchto závad, a budete povinni společnosti Zweeler okamžitě vrátit získanou částku a informovat společnost Zweeler o závadě. Společnost Zweeler si vyhrazuje právo z vlastního rozhodnutí přímo stáhnout z vašeho účtu částku rovnou částce, kterou jste mohli omylem obdržet.

Porušení smlouvy

 1. Přijetím podmínek této smlouvy se zavazujete nás úplně odškodnit, bránit nás a očistit nás v případě jakýchkoli stížností, odpovědnosti, škody, ztráty, nákladů nebo výdajů, mimo jiné včetně všech soudních a dalších výdajů, které bychom museli zaplatit v důsledku porušení této smlouvy, porušení zákonů společnosti Zweeler, pravidel nebo práv třetích stran, souvisejících s použitím webové stránky nebo systému pomocí vašich přihlašovacích údajů, a to s vaším vědomím či bez něj, a také s přijetím zisku z vaší strany.

 2. Pokud nedodržíte kteroukoli z podmínek této smlouvy nebo pokud máme důvodné podezření, že nedodržujete kteroukoli z podmínek této smlouvy, společnost Zweeler si vyhrazuje právo použít všechna dostupná nápravná opatření, z vlastního rozhodnutí, a zablokovat všechny vaše uživatelské účty a stáhnout částku nezbytnou ke kompenzaci škod, které utrpěla společnost Zweeler, nebo výměnou za jakoukoli částku splatnou společnosti Zweeler, dokud nebude soudem rozhodnuto.

Dodržování zákonů

 1. Hráči by měli dodržovat příslušné zákony jurisdikce, ve které mají trvalé nebo přechodné bydliště. Společnost Zweeler nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli jednání jakéhokoli úřadů namířené vůči kterémukoli hráči.

Omezení odpovědnosti před soudem

 1. Pokud soud nebo podobný úřad se zákonnou pravomocí nebo jurisdikcí nad společností Zweeler zjistí, že je společnost Zweeler jakýmkoli způsobem odpovědná, pak bude odpovědnost společnosti Zweeler omezena na částku vložených sázek nebo čistých výher relevantních pro konkrétního hráče, podle toho, která částka je nižší. Nebo pokud je to vhodné a možné, na částku zaznamenanou na uživatelském účtu nebo částku převedenou na uživatelský účet nebo z něj, podle toho, která částka je nižší.

Podmínky zrušení
 1. Tato smlouva platí ihned po kliknutí na tlačítko „Souhlasím“ a zůstává platná až do jejího zrušení v souladu se zde uvedenými podmínkami.

 2. Tuto smlouvu můžete kdykoli zrušit, a to písemně na adrese info@zweeler.com, jak je uvedeno v článku 102, pokud nemáte žádné nevyřešené finanční prostředky u společnosti Zweeler, a to z jakéhokoli důvodu. Zrušení této smlouvy začne platit, jakmile obdržíte písemné oznámení od společnosti Zweeler s potvrzením zrušení. Od okamžiku ukončení této smlouvy již nebudete oprávněni používat webovou stránku a systém a jste povinni vymazat systém z vašeho počítače a zničit veškerou dokumentaci související s webovou stránkou nebo systémem, ve vašem vlastnictví a pod vaší kontrolou.

 3.  

 4. Ihned po zrušení této smlouvy kteroukoli stranou je společnost Zweeler povinna proplatit celou částku uvedenou ve vašem uživatelském účtu, ihned po odečtení jakékoli částky dlužné společnosti Zweeler, pokud taková částka existuje.

 5. Zrušení této smlouvy nesmí být důvodem k újmě na jakýchkoli dalších právech nebo zapojení kterékoli strany v souvislosti se zde uvedenými nebo jakýmikoli dalšími porušeními.

 6. Všechny existující závazky mezi stranami této smlouvy budou po zrušení této smlouvy zrušeny a zneplatněny, a to z jakéhokoli důvodu, pouze pokud není uvedeno jinak, v souladu s vyhrazenými právy a závazky odsouhlasenými před zrušením.

Různá ustanovení

Duševní vlastnictví

 1. Webová stránka společnosti Zweeler je určena pouze k používání hráči. V žádném případě není nikdo oprávněn kopírovat, změnit, manipulovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, předávat, nahrávat, stahovat nebo jinak upravovat obsah webové stránky.

 2. Uvedení jakýchkoli ochranných známek na webové stránce neuděluje uživateli webové stránky žádnou licenci k jejímu použití.

 3. Jakékoli neoprávněné stahování nebo kopírování jakýchkoli materiálů uvedených na webové stránce společnosti Zweeler a také provedení webové stránky jako takové může být považováno za porušení příslušných práv na duševní vlastnictví v Evropské unii.

 4. Webovou stránku je možné používat pouze k zákonným účelům. Používání webové stránky k přenosu, distribuci, zveřejnění nebo uložení jakýchkoli materiálů na webové stránce nebo jejím prostřednictvím, které by bylo porušením jakéhokoli příslušného zákona nebo nařízení nebo práv jakékoli třetí strany, je přísně zakázáno. To zahrnuje (mimo jiné) použití webové stránky nebo přenos, distribuci, zveřejnění nebo uložení jakýchkoli materiálů na webové stránce nebo jejím prostřednictvím v záležitosti nebo za účelem, který porušuje autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva na duševní vlastnictví, je neslušný nebo škodlivý pro nezletilé nebo který lze definovat jako trestný čin nebo obtěžování, který je hanlivý nebo pomlouvačný, porušuje jakékoli zákony na ochranu soukromí nebo dat, je podvodný nebo porušuje jakékoli zákony na regulaci hazardu nebo devizovou kontrolu. Je výhradně na vašem uvážení, zda je vaše registrace nebo použití webové stránky a hraní her nezákonné. Je také vaší výhradní povinností zajistit, že vaše použití platební nebo debetní karty k takovým účelům je v mezích zákona.

Obecné informace

 1. Tyto podmínky nevytváří mezi společností Zweeler a hráčem žádné partnerství, agenturu ani podnik se společnou majetkovou účastí.

Nezletilí

 1. Webovou stránku společnosti Zweeler nesmí používat nezletilé osoby (mladší 18 let) a jakékoli takové použití je nutné nahlásit policii.

Problematické hraní her

 1. Společnost Zweeler se zavazuje své zákazníky poučit o odpovědném sázení a propagaci informovanosti o problematickém hráčství, šíření prevence, podpoře intervence a léčby.

 2.  Zásady odpovědného hraní společnosti Zweeler (klikněte na tento odkaz) stanovují závazek společnosti minimalizovat negativní dopad problematického hráčství a propagovat odpovědné hraní her.

Platné zákony

 1. Tato smlouva se řídí a je interpretována v souladu se zákony státu Malta, které nejsou v rozporu se zákonnými principy. Strany podléhají při řešení jakýchkoli sporů souvisejících s touto smlouvou výhradně jurisdikci státu Malta. Tato smlouva se neřídí úmluvou Organizace spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejíž aplikace je výslovně vyloučena.

Řešení sporů

 1. Jakékoli spory nebo rozdíly vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s těmito podmínkami musí být rozhodnuty na Maltě, v souladu se zákony státu Malta, určením jednoho arbitra mezi stranami nebo dotčené smlouvy, do čtrnácti dní od chvíle, kdy jedna ze stran zaslala druhé straně písemnou žádost o sjednání schůzky arbitra, arbitrem, který má být jmenován předsedou nebo zástupcem předsedy arbitrážního centra státu Malta.

Oddělitelnost

 1. Pokud soud nebo jiný kompetentní úřad shledá jakékoli ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, jako celek nebo jako část, tyto podmínky budou platit stejně jako jiná ustanovení a zbytek dotčeného ustanovení.

Nadpisy

 1. Nadpisy slouží ke zpřehlednění a usnadnění čtení těchto podmínek. Nemají interpretovat obsah odstavce, který následuje po každém nadpisu. Nadpisy společnost Zweeler žádným způsobem k ničemu nezavazují.

Zřeknutí se práv

 1. Jakékoli zřeknutí se práv společností Zweeler v souvislosti s porušením kteréhokoli ustanovení těchto podmínek uživatelem, nebude považováno za zřeknutí se práv při jakémkoli následujícím porušení stejného nebo jiného ustanovení těchto podmínek.

Kontaktní údaje

 1. Společnost Zweeler lze kontaktovat zasláním e-mailu na adresu info@zweeler.com.