Pokud se chcete přihlásit jako partner, kontaktujte společnost Zweeler.
Podporujte hry Fantasy Sports Games společnosti Zweeler!
Získávejte peníze!

Náš partnerský program

Můžete vydělat 15 EUR za každého nově zaregistrovaného hráče s alespoň jedním zaplaceným týmem. To znamená, že se hráč musí zaregistrovat, vložit peníze, vytvořit tým a zaplatit za něj. Když dosáhnete hodnoty 50 nově zaregistrovaných hráčů (s alespoň jedním zaplaceným týmem), získáte bonus 500 EUR. Když dosáhnete hodnoty 100 nově zaregistrovaných hráčů (s alespoň jedním zaplaceným týmem), získáte další bonus 500 EUR atd.

Pokud vás náš partnerský program zajímá, obraťte se na nás na adrese affiliate@zweeler.com a my vám jej podrobněji vysvětlíme.

Než požádáte o účast, klikněte zde a přečtěte si Smluvní podmínky!